Mí - ČJ - úkol 17

Sloh

Napište profesní (strukturovaný) životopis jednoho ze svých rodičů.

Informace, jak se píše takový životopis, najdete v učebnici na str. 128 v tabulce v dolní části stránky.

Dokdy? pátek 13. května (hodina slohu)