Mí - ČJ - úkol 16

Mluvnice

Úkol má 2 části:

- Učebnice, str. 66, cv. 3a (u příslovcí určete i jejich druh)

- Učebnice, str. 67, cv. 1 (od spojení do konce – dokonce)

 

Dokdy? pondělí 18. dubna (hodina mluvnice)