Mí - ČJ - úkol 15

Sloh

Napiš text - subjektivně zabarvený popis - ve kterém zachytíš svou cestu do školy nebo ze školy.

Piš v ich-formě.

Rozsah: min. 1 A5 (půl strany A4)

Dokdy? 21. března (hodina mluvnice)