Mí - ČJ - úkol 14

Mluvnice

Na hodině jsme si pouštěli ukázku z povídky Zdeňka Svěráka: O požáru mlýna, ve které si autor hrál s českými rčeními.
Rčení jsou založena na tom, že obrazným způsobem (metaforicky) vyjadřují různé významy. Zdeněk Svěrák je však v povídce vykládá doslovně a tím vznikají velmi humorné situace.

V příloze posílám přepsanou ukázku s vyznačením použitých rčení. Textem se inspirujte a zkuste napsat vlastní text (příběh), v němž použijete další rčení a které budete také vykládat doslovně.

Máte 2 možnosti:
- budete v textu povídky pokračovat,
- vymyslíte svůj vlastní příběh

V textu využijte min. 5 rčení a zároveň uveďte i jejich původní význam.

Zde můžete čerpat inspiraci při výběru vhodných rčení do svého příběhu:
Zemanová, Mirka: Co na srdci, to na jazyku: česká přísloví, přirovnání a rčení
Novotná, Anna: Kdo jinému jámu kopá (přísloví)
http://chi.cz/zajimave/idiom
http://www.proc.wz.cz/zabava/rceni.htm
http://www.mojecestina.cz/article/2011090202-lidske-telo-v-prislovich-a-rcenich-1
hhtp://www.rceni.cz

Dokdy? pondělí 21. března (hodina mluvnice)