Mí - ČJ - úkol 12

mluvnice

1. dokončit cvičení na pracovním listě, který jsme dělali na hodině (kdo nestihl)

2. učebnice str. 13, cv 4 (do slova lopatka)

3. Učebnice str. 21, cv. 3 (do slova box)

4. učebnice str. 22, cv. 5a (1.sloupec slov)

 

Dokdy? pátek 5. února (hodina mluvnice)