Mí - ČJ - úkol 1

Sloh:

Vyprávění na téma: Úvodní výjezd letos a před rokem

Vaším úkolem je napsat vyprávění o letošním úvodním výjezdu. Vyprávění by mělo být reflexí vašich zážitků, dojmů, takové malé ohlednutí zpět za letošním výjezdem do Hostýnských vrchů. Součástí textu by mělo být také srovnání letošního výjezdu s výjezdem loňským - přece jen, byli jste tehdy, jako čerství primáni, úplně v jiné roli než letos...

Součástí textu musí být osnova (abyste nezapomněli, jak se píše:)

Rozsah: cca 1 A4

Úkol pište do sešitu na domácí úkoly! Nezapomeňte napsat číslo domácího úkolu a datum.

Dokdy? 18. září (hodina slohu)