Mí - ČJ - test

V pondělí 15. února si napíšeme test na téma: slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora, metonymie), homonyma, synonyma.

Učebnice str. 12-14; 20-22.