Mí - ČJ - test - slovní zásoba

V pátek 8. dubna si na hodině mluvnice napíšeme test na obohacování slovní zásoby:

- způsoby obohacování české slovní zásoby

- rozbor stavby slova

- slova příbuzná