Mí - ČJ - test - opakování

V pondělí 5. 10. nás čeká test - opakování znalostí v primy.

Zopakujte si prosím:

- pravopis (mě/mně u podstatných jmen; psaní předpon s-, z-; pravopis vje, bje/bě, vě)

- určování slovních druhů

- druhy podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek

- mluvnické kategorie a pravopis u ohebných slovních druhů