Mí - ČJ - test - neohebné slovní druhy

V pondělí 9. května si napíšeme krátký testík na neohebné slovní druhy, tak si prosím zopakujete, jaké neohebné slovní druhy znáte a jak je poznáte. 

Zopakujte si také druhy příslovcí a pravopis příslovečných spřežek.