Mí - ČJ - test - nauka o významu slov

V pátek 4. března si napíšeme v hodině mluvnice test týkající se této látky: slovo, sousloví (v rámci toho rčení, přísloví, pořekadla), slova citově zabarvená, odborné názvy.

Učebnice str. 15 - 28.