Mí - ČJ - pondělní hodina - pomůcky

Na pondělní hodinu češtiny (mluvnice - 14.9.) si prosím vezměte učebnice (učebnice + pracovní sešit), budeme s nimi pracovat. Připomínám, že se jedná o učebnice nakladatelství Fraus (nová generace).