Mí - ČJ - kontrolní sešity

Prosím níže uvedené studenty, aby nejpozději v pátek 18. prosince přinesli na hodinu češtiny své kontrolní sešity (na diktáty a slohové práce).

David

Tomáš M.

Róza (nový sešit za starý, ve kterém už není místo)

Adam T,

Markéta