Mí - ČJ - čítanky

Milí studenti,

ve čtvrtek 31. 3. budeme mít 4. hodinu místo hodiny občanské výchovy hodinu češtiny - literaturu.

Ty z vás, kteří mi ještě nedali svou čítanku, prosím, aby si ji na tuto hodinu přinesli - budeme ji potřebovat. Ostatním, kteří ji mají u mě v úschově,  ji do hodiny vezmu já.