Mí - ČJ - 3. kontrolní slohová práce

V pátek 22. dubna si napíšeme 3. kontrolní slohovou práci, žánr bude: subjektivně zabarvený popis.

Na hodinu si můžete přinést své vlastní obrázky, na nichž bude zachycena PŘÍRODA - KRAJINA (obrázky vám musím schválit). Kdo si nepřinese vlastní obrázek, zvolí si jiné zadané téma nebo si vybere z nabízených obrázků, které do hodiny přinesu já.

Slohovou práci budeme psát na hodině mluvnice, popř. na hodině slohu.