Mí - ČJ - 2. kontrolní slohová práce

Milí studenti,

v pátek 12. února budeme psát 2. kontrolní slohovou práci - na slohový žánr vyprávění, popis krajiny nebo popis místnosti (psát budete příběh, do kterého zakomponujete buď popis krajiny nebo místnosti).

Slohovou práci budeme psát ráno na hodině mluvnice a pokračovat budeme 5. a 6. hodinu na půlených hodinách slohu, takže na práci budete mít dost času. 

Kdo chce, může si vzít s sebou do hodinu Pravidla českého pravopisu a používat je při psání kontrolní práce.