Mí - ČJ - 1. kontrolní slohová práce

Milí studenti,

v pátek 13. listopadu budeme psát 1. kontrolní slohovou práci - na slohový žánr vyprávění. I když máme pátek třináctého, doufám, že vám naopak tento den přinese štěstí.

Na výběr budete mít asi 3 témata.

Zopakujte si prosím, jak píšeme v textu přímou řeč.

Slohovou práci budeme psát ráno na hodině mluvnice a pokračovat budeme 5. a 6. hodinu na půlených hodinách slohu, takže na práci budete mít dost času. 

Kdo chce, může si vzít s sebou do hodinu Pravidla českého pravopisu a používat je při psání kontrolní práce.