Mí-čeština-vstupní test, burza knih

V pondělí 26.září budeme psát vstupní test - opakování učiva z minulého ročníku - pravopis, tvarosloví, větné členy, slovotvorba. Ve čtvrtek 29.září bude burza knih - nezapomeňte si přinést 1 oblíbenou knízku, kterou budete představovat ostatním.

H. Nábělková