Mí - Aj (Novotný) - Dobrovolný DÚ na pondělí 19. 1.

Dobrovolný úkol pro Rózu, Amálku, Kubu a Fanču. Případně i pro Tomáše J. i Tomáše M.:

Na tomhle odkazu si přečtěte "Poznámky k pravopisu" a udělejte si výpisky do svého gramatického sešitu.

Potom zkuste napsat minulý tvar ve větách u těchto sloves:

stop He ________ the bus.
study We ________ English.
smile She _______ nicely at me.
hop The rabbit ________.
tidy My brother ___________ his room.

Můžete i zjistit, co slovesa a věty znamenají.