Mí - AJ (Novotný) - dobrovolný domácí úkol na 14. 10.

Vžijte se do následujících situací ve třídě a použitje věty z tématu Classroom Language, které máte ve slovníku:

1) Do konce hodiny zbývá 20 minut a Vám se chce už dlouho a neodbytně na WC. Co řeknete?
2) Váš pes Vám sežral domácí úkol. Co řeknete?
3) Zpozdili  jste se na poradě s panem ředitelem a jdete pozdě do hodiny. Co řeknete?
4) Chcete spolužákovi pomoct s úlohou, která mu nejde. Jak mu nabídnete pomoc?
5) Zapomněli jste si ve skříňce na chodbě sešit. Jak se zeptáte, zdali si pro něj můžete dojít?

(Jedná se jednak o přípravu na test na téma Classroom Language, který budeme psát příští pondělí 20. 10. Hlavně se ale tímto seznamujeme s větami, které budeme přirozeně používat v hodinách - tedy až na toho žravého psa:-). Úkol je dobrovolný: kdo cítí, že si látku potřebuje procvičit, ať ho vypracuje, kdo si je touto slovní zásobou jistý, úkol dělat nemusí. Test budou psát všichni)