Mí - AJ - domácí úkol na 3. 11. (Novotný)

Do slovníčku zapište a dle koncovek rozřaďte názvy států, národností a jazyků z tabulky na str. 141.

Zapisujte jen ty státy, u kterých jednotlivé tvary slov bezdpečně neznáte (to znamená: víte-li s úplnou jistotou, jak se řekne Německo - německý - němčina, můžete Germany a spol. vynechat). Zapisujte jen to, co neznáte.