Metoda výuky matematiky - shrnutí pro studenty i rodiče

Diskuse o metodě se dostala do slepé uličky. Po poradě s vedením školy a třídní učitelkou - metodu nebudeme měnit nejméně do konce školního roku. Společně budeme pracovat na přístupech a některých parametrech.

1) Domácí úkoly

 • známka není za správnost, ale za odpovědný pokus
 • není špatně, pokud některý z příkladů domácího úkolu nezvládneš - není třeba mu věnovat hodiny času
 • s úlohami, které nazvládneš, postupuj podle 2)
 • v domácím úkolu označuji správně a špatně vyřešené úlohy
 • nad špatně vyřešenými úlohami se prosím zamysli, pokud ti vyřešit nepůjdou, prosím postupuj podle 2)
 • odpovědná práce nad domácím úkolem je nejlepší přípravou na test
 • úkol můžeš řešit i v hodině, pokud máš zadané úlohy hotové

2) Co dělat, když si s úlohami nevíš rady (v pořadí)

 • zeptej se spolužáků - pokud na řešení přišli, nejlépe ti jej vysvětlí
 • otevři téma na začátku některé z hodin - prosím neboj se
 • přijď na konzultaci, viz 4)

3) Testy

 • úroveň úloh B nastavuje laťku, co by měl zvládnou student aspirující na známku 1 až 2
 • úroveň úloh B zpravidla vyžaduje jen aplikaci poznatků, ke kterým jsme dospěli na hodinách
 • pokud v testu neuspěješ, neznamená to, že bys to nemohl/a zvládnout, jen že se tak zatím nestalo
 • nad neúspěšně řešenými úlohami se prosím zamysli, pokud ti vyřešit nepůjdou, prosím postupuj podle 2)
 • každý test si můžeš opravit (nutná vlastní iniciativa) - počítá se vždy lepší výsledek

4) Časy a konzultace

 • test je možné si opravit v úterý nebo ve čtvrtek ve školním klubu
 • na osobní konzultace jsem k dispozici v pátek po obědě, nebo během přestávek
 • oboje prosím po předchozí domluvě (můžeme najít i jiný termín)

Matematika nepůjde bez přemýšlení. Je přirozené, že se ti do toho vždy nechce. Mým úkolem je tě k přemýšlení vést, tak se na mě proto prosím nezlob. Pokud se nedokážeš donutit, prosím alespoň neruš ostatní!

Úlohy jsou často stavěné následovně:

 • u nejlehčí varianty můžeš řešení vidět rovnou
 • o něco složitější lze řešit "zkoušením možností"
 • pak už ale musíš hledat závislosti a zákonitosti
 • a právě ty tě dovedou k vlastním a tedy trvalým poznatkům

Je však nutné se o to stále pokoušet. Možná jsi na to nebyl/a zvyklý/á, což může být zdrojem určité nejistoty. Navíc každý z nás se učí jinak a volí si vlastní postup - to prostě nelze unifikovat.

Jak říká klasik: Vzdělání je to co zbyde, když zapomeneme, co jsme se naučili. V matematice to platí dvojnásob.

A že jsme se toho moc nenaučili? Podle mě to není pravda - za dva měsíce jsme položili důležitý základ sčítání zlomků, počítání s podíly, výrazům (včetně například roznásobování závorek) a rovnicím (váhy, součtové trojúhelníky, hadi, šipkové grafy, pavučiny), vlastnostem číselné osy, přímek, trojúhelníků a čtyřúhelníků (rovnoběžnost, pravoúhlost, obsah, obvod), prvočíslům, prvočíselnému rozkladu a dělitelnosti (včetně největšího společného dělitele), osové a středové souměrnosti.

A na závěr - tam kde není napětí se nic nerozvíjí. Berme to jako příležitost pro nás všechny.

Tomáš