Mediální kauza III.

Pro ty, kdož ještě nesplnili povinnou B3 podmínku "Mediální kauza" navrhuji další téma.

Podle zadaných instrukcí se zaměřte na aktuální situac ne/jmenování profesorů prezidentem republiky. 

Připomínám rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou. Navrhuji zkusit vybrat i vhodné (rozdílné) komentáře, které následně porovnáte...

Ať se vám práce zdaří. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat. Ale dříve, než v pondělí večer!

mh