Materiál k podmínce A4 OV

Vážení, 

zde dávám k dispozici učební materiál k podmínce A4. 

Neváhejte si vše prostudovat.

mh