Lásky čas

Tak tady máme první máj. Pro nás starší možná se vzpomínkou na průvody na Letné, pro školáky na Karla Hanka Máchu a povinnou četbu a pro romantiky na procházky po Petříně a líbání pod rozkvetlým stromem. A pro naše babičky začátek mariánského měsíce a májových pobožností.

 

Ale vždycky tam nějaká láska je: ke straně J , kráse literatury, přírody, blízké osobě, Bohu... Je asi známo, že české slovo láska má ve starých jazycích mnohem více ekvivalentů s poměrně různým obsahem – od lásky erotické, přes rodičovskou, přátelství, důvěrnou blízkost lidí, kteří si vzájemně svěřili svůj život až po lásku, která se dává a nehledá sebe.

„Láska je solí života.“ říká babička na konci legendární pohádky „Byl jednou jeden král“. Ale chtělo by se nám říci, že je spíš samou příčinou, smyslem a cílem nejen našich životů, ale Života jako takového.

 

Zkusme si dnes uvědomit, jaký je láska dar a v jak mnoha podobách se v našem životě projevuje. Zkusme naplno prožít to, že milujeme a to samo o sobě je příčinou i smyslem a odměnou. A otevřít své srdce k tomu, abychom si naplno uvědomili, jak druzí milují nás, jak celý svět ve v hloubce tvořen a nesen Láskou a dokázali to s vděčností znovu přijmout. 

Přeji všem krásný jarní den.

František