Lambda_ZSV_deník7

Do deníku napište své sociální skupiny, do kterých patříte, máte nějakou refernční skupinu, co uděláte pro to, abyste do ní patřili.

Napište pět svých sociálních rolí. a odpovězte na otázky Jaké máte sociální role? Čím se vyznačují? Jaké mají trvání? Může nastat konflik vašich rolí, jaký?

Deník odevzdejte a přijďte si pro podmínku.