Lambda_ZSV_deník6

Do deníku zpracujte předsudky a stereotypy vůči ženám a mužům. Můžete si vybrat jednu skupinu nebo obě. Nejlépe se odpíchněte od něčeho, co se přímo vám stalo. Například, že vůči vám byl uplatněn nějaký stereotyp např. kluci nebrečí, kluci jsou chtřejší na matematiku, holky se nevyznají v mapách, atd. Zkuste si vybavit, jak jste se cítili a popište to. Pak se zamyslete nad tím, jaké vy sami používáte nebo uplatňujete stereotypy a předsudky a zamyslete se nad tím a popište to.

Dále rozeberte předsudky a stereotypy vůči mužům a ženám obecně. Zpracování nechám na vás. Mělo by to být něco, co vás zajímá a co se vás dotýká. Například: rozdílné platové podmínky mužů a žen, zastoupení žen v politice, muž jako živitel rodiny, atd. Tato část by měla být cca alespoň na půl strany A5. Forma ( úvaha,myšlenková mapa, brainstorming, reakce na článek v novinách (je třeba citace zdroje), obrázek...)