Lambda_ZSV_deník4 a 5

deník 4)

Napište, kdy jste měli největší strach. A kdy jste zažili chvíli největší radosti.

 

deník 5)

Jak už jsem vám říkala v hodině. Do deníku vytvořte strom svého nadání. Pokud někdo nerad kreslí, může to znázornit jinak. Na stomě by měli být vypsané větve vašich schopoností, na jednotlivých menších větvých, pak vaše dílčí úspěchy. Zadání také naleznete na pracovním listu z minulé hodiny cvičení 03.