Lambda_ZSV_deník1

První úkol do psychologického denníku:

Zapsat si svůj vlastní sen. Zhodnotit rozdíly mezi snem a realitou, popsat snové vnímání a vnímání při stavu bdělosti. Pokuste se sami bez nějakého snaře atd. zkusit popsat, co vám asi sen může zasílat za informace z podvědomí. První, co vás napadne bývá to nejlepší.