lambda_cj_oznameniXVII

CJ Na elektronickém indexu máte souhrnné hodnocení recenzí, podmínky A6.,A7, v nejbližší hodině dle mimořádného rozvrhu budete psát závěrečnou práci založenou na rozboru a práci s textem (mluvnice-vzorec složitějšího souvětí, význam a tvoření slov;umělecký text -slohový útvar,lit.druh, porozumění textu).