Lambda-ZSV-podmínky A3,A4

Plnění podmínek A3 a A4

 

A3 Hodnocení portfolia: (povinná podmínka)

donesete portfolio, kde bude alespoň jedna podmínka z A1-A2, napíšte na samostatný papír hodnocení své vlastní práce

otázky: 1) vypíšete nové infromace, které jste se dozvěděli o tématu globalizace a globální problémy, 2) zhodnotíte, jak se  proměnil váš názor na danou problematiku, zda došlo k tomu, že vás téma více zajímá...zda bylo téma přínosné pro váš náhled na svět a hodnotovou orientaci, 3) zhodnotíte, jak bylo téma podané v hodinách, 4) zhodnotíte vlastní aktivitu v hodinách a při vypracování podmínek

 

A4 Evropská unie (aktivní účast na výjezdě, podínka není povinná, ale budete zase alepoň jednu z A4-A5 potřebovat do souhrnu)

zpracování: 1) co jste na výjezdě, případně před ním zpracovávali za téma, co jste chystali, na čem jste se z hlediska chodu výjezdu a téma EU podíleli, 2) zhodnotíte vlastní aktivitu, případně, jestli máte nějakou zpětnou vazbu od mladších spolužáků, učitelů 3) zhodnotíte přínos výjezdu a celého tématu EU (i v hodinách) z hlediska vlastních znalostí, přínosu a celkové koncepce

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO KDY JE MOŽNÉ PODMÍNKY PLNIT JE ČTVRTEK 30.11. POZDEJI UŽ TO NEBUDE MOŽNÉ

Díky těším se na výtvory