Lambda-ZSV-A8 náboženství

Esej světová náboženství

- v eseji chci vysvětlit, co je to náboženství, religionistika, teologie, jaké známe základní druhy náboženství - historická, zjevená, přírodní, polyteismus, monoteismus. Použijte nějaký zdroj informací. Vyberte si jednu definici (citát) a vyjádřete se k ní. Můžete s ní souhlasit, nebo naopak nesouhlasit

- pak budu chtít vaše zamyšlení: čím je pro lidi náboženství, k čemu ho potřebují a využívají (obecně), co pro vás znamená náboženství, co pro vás znamená víra. Pak bych ráda, abyste popřemýšleli nad aktuální situací: "střetu, setkání" křesťanské Evropy s Islámem. Tato část je volnější, věnujte se tomu, co je pro vás na tomto tématu důležité.

rozsah: jedna strana A4

hodnocení:

1 bod - jméno autora, název podmínky, vlastní titul

2 body - gramatická preciznost

2 body - stylistická vytříbenost a vnitřní soudružnost textu.

4 body - použití citací a práce s odbornou literaturou, pojmy

5 body - uplatní v textu vlastní myšlenkové postupy, klade si otázky související se zadáním a snaží se na ně odpovědět

2 body – dodržení tématu

 

Finální známka

˂ 5 body   N

6 - 7 bodů                       D

8 - 10 bodů                    C

11 - 13 bodů                 B

14 - 16 bodů                 A

 

Definice - citáty

Émile Durkheim: Náboženství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, to jest k věcem odtažitým a zakázaným; systém víry a praktik, které sjednocují všechny své přívržence v jediném morálním společenství nazývaném církev.[16]

Gottlieb Fichte: Náboženství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny, a přináší tak člověku dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli.[17]

Sigmund Freud: Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.[18]

Clifford Geertz: Náboženství je 1) systém symbolů, které 2) v lidech ustavují silné, pronikavé a dlouhotrvající nálady a motivace tím, že 3) formulují pojmy obecného řádu bytí a 4) obdařují tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, že 5) se tyto nálady a motivace zdají jedinečně realistické.[19]

Karel Marx: Náboženská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboženství je opium lidu.[20]

Rudolf Otto: Jádro všech náboženství tvoří posvátno, které je vlastní každému náboženství. Náboženství je pak vztah člověka k posvátnému.[21]

Alfred North Whitehead: Náboženství je loajalita ke světu.[22]

Ivan Štampach: Náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní zkušenosti.[23]

zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženstv%C3%AD