Lambda-ZSV-A2

A2 Globální problémy: podmínku můžete splnit dvěma způsoby. V úterý na hodině ještě objasním a doplním, ale můžete klidně začít.

 

1) zpracujete prezentaci na vybraný globální problém - prezentace bude obsahovat základní údaje o globálním problému tzn. proč je globální, čeho se týká, jaké má důsledky pro planetu, obyvatele, životní prostředí. Uvedete, kterých zemí se hlavně týká. Dále se budete věnovat způsobům jeho řešení - co je potřeba udělat pro to, aby se problém řešil, jaké organizace vládní i nevládní se podílí na jeho řešení (využijte Rozvojové cíle tisíciletí a Cíle udržitelného rozvoje OSN). Uvedete zdroje a nějaké vlastní zhodnocení, názor na věc, polemika. (je nutné, aby v prezentaci nebyly jen obrázky a pár hesel, pokud to tak chcete udělat, potřebuji poznámkový aparát, kde rozepíšete podrobnější údaje)

 

2) napíšete esej v rozsahu min jedna A4 (celá). Budete vycházet z nějakého novinového článku, odborné stránky, která se problému věnuje, ideální je porovnat dva zdroje, pokud na problém není jednotný názor (ten přiložíte k eseji, podmínka uznání). Vypíchnete základní udaje ke globálnímu problému (viz zadání číslo 1).  V eseji se dále budete věnovat hlavně rozboru článku, argumentaci proč souhlasíte, nesouhlasíte, komentář ke článku. Rozeberete důležitost problematiky, navrhnete vlastní řešení globálního hodnocení (musí být nějak podložené (využijte Rozvojové cíle tisíciletí a Cíle udržitelného rozvoje OSN)).

 

Způsob hodnocení obou podmínek: odborná správnost, použití zdrojů a jejich správné odcitování (www.citace.com), myšlenkový proces, kvalita zpracování, rozsah

 

Termín odevzdání 29.10., ale pokud možno dřív, abych to stihla přečíst. Můžete odevzdávat v elektronické podobě, nebo písemně ve škole.

trochu motivace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=aOa5_bzThBA

Doporučené webové stránky: www.osn.cz, www.rozvojovka.cz, www.glopolis.org, www.jsns.cz, www.ecn.cz, www.priroda.cz, www.amnesty.cz, www.transparency.cz, www.unhcr.org, www.greenpeace.org, www.lekari-bez-hranic.cz, www.unicef.cz a spoustu další, využijte i zahraniční zdroje.

 

globální problém je takový problém, který se týká celého světa a na jeho řešení se musí podílet a shodnout mnoho států najednou (tzn. nelze vyřešit lokálně)