Lambda - pololetní práce z jazyka

V pondělí 18. ledna budeme psát pololetní práci z jazyka.

Bude obsahovat látku za 1. pololetí:

- mluvnice: pravopis všeho druhu, grafická stránka jazyka: pojmy, vznik a vývoj písma, vývoj českého pravopisu; tvoření nových slov, porozumění textu
- literatura: základní literární druhy, žánry (epos), další pojmy (podobenství, přísloví, žalm, obrazná pojmenování: metafora, přirovnání, personifikace), starověká literatura (Mezopotámie, Indie, Čína, Hebrejská bible, Nový zákon)
- sloh: publicistický funkční styl: zpravodajství x publicistika, žánry: oznámení, zpráva, reportáž, fejeton