Lambda-matematika_PP1

Ve čtvrtek 2. 10. budeme psát souhrnnou práci z matematiky na téma: početní operace se zlomky a slovní úlohy, které se řeší rovnicí- o pohybu, o společné práci apod.