Lambda-matematika_5pp

V pátek 30. 5. budeme psát souhrnné opakování z rovnic a slovních úloh zaměřených na rovnice.