Lambda - matematika - test 3

V pondělí 19. října 2015 vás čeká test na množiny (množiny, množinové operace (průnik, sejdnocení, doplněk, rozdíl), Vennovy diagramy (+ slovní úlohy)).