Lambda - matematika - test 2

V úterý 29. září vás čeká test č. 2. Náplní testu budou číslené obory (včetně vlastností operací), úpravy odmocnin (částečné odmocnění, usměrnění zlomku), grafické řešení absolutní hodnoty a základní pojmy z množin (způsob určení množiny, podmnožiny, rovnost množin a doplněk množiny.