lambda-matematika-sešit

Nezapomeňte předložit sešit matematiky ke kontrole. Do čtvrtka 22. 1. musí mít všichni sešit zkontrolovaný a uznaný.