lambda-matematika-pp3

V pátek 6. 2. budeme psát souhrnné opakování z rovnic se dvěma neznámými- grafické i početní řešení, slovní úlohy.