lambda-matematika-pp2

V úterý 9. 12. budeme psát souhrnné opakování z lomených výrazů- podmínky, krácení, rozšiřování a početní operace s lomenými výrazy.