Lambda - matematika - opravný termín závěrečného testu

Opravný termín závěrečného testu z matematiky plus náhradní termín pro ty, teří test napsali v prvním termínu, byl po dohodě se studenty stanoven na středu 17. června (začátek ve 14:15).