Lambda - matematika - čtvrtletní test

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 vás čeká veký čtvrtletní test. Jeho obsahem bude:

  • číselné obory (vč. odmocnin a absolutní hodnoty)
  • množiny (základní pojmy, množinové operace, Vennovy diagramy, intervaly)
  • výroková logika (výroky, negace výroků, složené výroky a jejich negace, kvantifikované výroky)

 

P.S. Po konzultaci s ostatními vyučujícmi to bude tak, že třetí hodinu bude biologie s p. uč. Maturou, pak dvě hodiny matematiky s velkým testem a chemie bude místo matematiky v pátek první hodinu.