Lambda - matematika - čtvrtletní test

V pátek 29. května vás čeká závěrečný čtvrtletní test. Jeho obsahem bude učivo za poslední čtvrtletí:

  • objemy a povrchy těles
  • goniometrie
  • procenta, finanční matematika