Lambda - informatika - dú1

Na pondělí 29. září vypracujte domácí úkol č. 1: každý si náhodně vyberte dvě libovolná dvojciferná a dvě libovolná trojciferná čísla a převeďte je do dvojkové soustavy. Dále si každý vyberte dvě libovolná čísla v dvojkové soustavě o čtyřech číslicích a dvě libovolná čísla o šesti číslicích a tato čísla převeďte do desítkové soustavy. Všechny výpočty budou obsahovat postup výpočtu.

Zadání by mohlo např. vypadat takto:

31 =
92=
196=
592=

1001=
1110=
111111=
100001=