Lambda Děj - A9 úvaha a písemka

Připomínám, že v úterý 21. dubna celá třída píše opakování A9 - Poválečná  Evropa a svět (1945-1949, tedy témata Třetí republiky včetně Února 1948 a počátků Studené války). Alternativou je sepsání úvahy (rozsah 2 200 znaků s mezerami) na jedno z následujících témat.

  1. Jak se dívám na "Odsun" Němců z Československa? Bylo to spravedlivé a nevyhnutelné?
  2. Obliba KSČ po válce: Jak mohli komunisté vyhrát volby v roce 1946? Proč je lidé volili?

Termín odevzdání: úterý před písemkou. Pozdější odevzdání nebude možné. Do hodnocení se promítne i gramatická a stylistická stránka úvahy a dodržení předepsaného rozsahu.