Lambda D referáty

Pro letošní rok přicházejí v úvahu následujcící referáty, postavené na badatelské otázce. O refeáty se můžete hlásit na hodině ve škole. V případě většího poču zájemců rozhodne los. Studenti, kteří nepřipravují referát, mají povinnou četbu.  

Referáty

1. Sv. Václav. Jak se kníže proměnil v zemského patrona?

2. Vikingové, Maďaři a jiní nájezdníci… Jak proměnili středověkou Evropu nájezdy Vikingů, Maďarů či Mongolů?

3. Válka o svatou zemi. Do jaké míry popisuje film Království nebeské realisticky křížové výpravy?

4. Země středu v období středověku. Který region udával tempo historického vývoje ve středověku a proč – Evropa, nebo JV Asie?

5. Století posledních Přemyslovců. Co umožnilo Českému království nebývalý mocenský vzestup?

6. Jan Hus. Jak se proměňovala v průběhu staletí pravda, za kterou Hus bojoval?

7. Bitva u Lipan 31. 5. 1436. Byli husité v příběhu kladní, nebo záporní hrdinové? Pro koho byly Lipany národní tragédií?

8. Polyxena z Lobkovic. Jaké to bylo být vlivnou ženou Českého království?

9. Úspěšná reformace. Proč panovníci i poddaní opouštěli římskokatolickou církev?

10. Bílá hora 8. 11. 1620. Proč o ní zpívá Daniel Landa?