Lambda - ČJ - úkol 7

Sloh:

Napište fejeton na libovolné téma, které vám přijde zajímavé.

Zde je doporučený postup při psaní fejetonu:

- Vědět o čem psát, s jakým záměrem. Záměrem, cílem může být  čtenáře pobavit nebo např. přivést k zamyšlení.

- Podat nový, originální, osobitý pohled na vybrané téma.

- Upoutat titulkem.

-  Soustředit celý text na jedno téma, jeden předmět, fakt nebo myšlenku, nedělat zbytečné odbočky. Text má být krátký až středně dlouhý, cca na 1 A4.

- Zvolit vhodný styl. Neužívat složitá a těžko srozumitelná souvětí. Jazyk fejetonu je přátelský a spíše hovorový. Můžete využít hry s jazykem, různá obrazná vyjádření, humor, ironii, nadsázku...

- Nevkládat do závěru shrnutí, fejeton by neměl neměl čtenáři problematiku vysvětlovat - není to odborný článek. Fejeton často nemusí přinést odpovědi na prezentované otázky. Většinou má však nějaký trefný závěr - pointu. 

Dokdy? pondělí 23. listopadu (hodina slohu)