Lambda - ČJ - test - antická literatura

Ve čtvrtek 14. dubna si v hodině literatury napíšeme test na téma: "antická literatura".

Měli byste umět:

- vymezit pojem antika

- vědět, jak antický svět ovlivnil pozdější kulturu, popř. vědní obory

- znát řecké autory archaického a attického období - epiky, lyriky i dramatiky - a také jejich díla

- vědět, jak vypadalo řecké antické divadlo

- znát římské autory, spisovatele, filosofy aj. a jejich díla

- umět se orientovat v textu vybraných autorů: obsahu a formě (najít umělecké prostředky vysokého stylu)