Lambda - ČJ - sloh - test

V pondělí 29. února si v rámci půlených hodin slohu napíšeme test na funkční styly.

V testu bude část teoretická (charakteristika vybraných stylů - funkce, jazykové prostředky, forma, žánry) a praktická část - tvorba textů na zadané téma a funkční styl.

Pro studium využijte poznámek nebo se podívejte do učebnice Komunikace a sloh (str. 69 - 120).